Списък
на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години на „Алфатекс Л" ЕАД
     
Строителен обект Местоположение и вид на обекта
2004 година
1 Изграждане на маслено стопанство в ЕПР Ст. Загора гр. Ст. Загора
2 Ремонт хидроизолации и отводняване покриви на сгради на площадка „Асарел”, гр. Панагюрище
3 Изграждане на пътна връзка за временно селище за външни фирми на територията на ТЕЦ Марица Изток 2 гр. Ст. Загора
4 СМР и реконструкция на прилежащото пространство пред сградата на БТА гр. София
5 Авариен ремонт на покривната конструкция на сградата на ЦПК към НЦАН гр. София
6 Възстановяване на обслужващ път на магистрален тръбен лентов транспортьор гр. Ст. Загора
7 СМР и СРР в МБАЛСМП "Н.И.Пирогов" гр. София
8 СРР в Психиатрична клиника към ВМА гр. София
    Общо:
2005 година
1 Основен ремонт на ПТГ "Юрий. Гагарин" гр. Монтана
2 СМР пред сградата на БТА гр. София
3 СРР в Психиатрична клиника към ВМА гр. София
4 SP 301 Създаване на занаятчийско училище за народни и художествени занаяти за младежи в неравностойно положение - ремонт и обновяване на съществуващи сгради (бивши училище, общежития, кухня-столова, помещения за персонала) в кв.Видима, гр. Априлци гр. Априлци
    Общо:
2006 година
1 Основен ремонт на ПТГ "Ю. Гагарин" - Монтана гр. Монтана
2 ПГИТ "Проф. Асен златаров" гр. Петрич гр. Петрич
3 Изолационни работи по котел на Блок 5 в "ТЕЦ Варна" ЕАД ТЕЦ Варна
4 "Извършване на строително-монтажни работи за енергоефективно саниране на общински и държавни средни училищни сгради в Р. България –ЛОТ 4”  
  1. 6 СОУ "Иван Вазов" гр. Благоевград
  2. СОУ "Св. Паисий Хелендарски"  гр. Кресна
  3. ПГ Икономика гр. Благоевград
  4. СОУ "Паисий Хелендарски"  гр. Дупница
  5. ПГ Туризъм гр. Кюстендил
  6. СОУ "Христо Ботев" гр. Бобов дол
  7. ПМГ "Христо Смирненски" гр. Перник
  8. Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин" гр. Перник
  9. ПГТС "Арх. Й Миланов" гр. Перник
  10. Район "Възраждане" 18 СОУ "Уилям Гладстон" гр. София
  11. Район "Студентски" 8 СОУ "Васил Левски" гр. София
  12. Район "Витоша" 26 СОУ "Йордан Йовков" гр. София
  13. Национална търговско - банкова гимназия гр. София
  14. ПГ Фризьорство и козметика гр. София
5. СМР на обект”ГКПП – Гюешево” – разширение и реконструкция Гюешево
6. СМР на обект „Дом за деца с умствена изостаналост, с. Михалци” с. Михалци
    Общо:
2007 година
1 Изграждане вътрешна водопроводна мрежа гр.Чипровци - ул."Точо войвода" гр.Чипровчи
1 Строително ремонтни и монтажни работи в МБАЛ”Св.Иван Рилски”, гр.Разград гр.Разград
  "Рудник "Трояново - 1", с.Трояново; Водочерпен пункт в коритото на р.Овчарица. Сграда, площадка и пътна връзка  
  Строителство в недвижими имоти, използвани за нуждите на държавните и общински училища и обслужващи звена в системата на народната просвета в Република България Обособена позиция №5:Недвижими имоти, находящи се на територията на области с административни   
  ПЛОВДИВ  
  СОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив
  СОУ "Любен Каравелов" Пловдив
  ПГТ "Г. Делчев" Пловдив
  СОУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив
  ОУ "Ал. Константинов" Пловдив
  СОУ "П. Кр. Яворов" Пловдив
  НТГ Пловдив
  СОУ "Паисий Хилендарски"  Пловдив
  ПГВАТ "Христо Ботев" Пловдив
  ОУ "Петко Каравелов" Асеновград
  ПГМ "Ген.Владимир Заимов" Сопот
  СОУ "Св.св. Кирил и Методи" Пловдив
  ПГСАГ Пловдив
  СОУ "Св.св. Кирил и Методи" Асеновград
  НУ "Св. Климент Охридски" Пловдив
  ОУ "Г. С. Раковски" с.Болярци
  ЕГ "Иван Вазов" Пловдив
  ПГ "Цар Иван Асен ІІ" Асеновград
  ПГ по строителни технологии Пловдив
  СОУ "П. Р. Славейков" Кричим
  ОУ "Елин Пелин" Пловдив
  ОУ "Васил Левски" Пловдив
  ОУ "Кочо Чистеменски" Пловдив
  НУ "П. Р. Славейков" Пловдив
  ПГ по лозарство и винарство Перущица
  СОУ "Симон Боливар" Пловдив
  СОУ "Хр. Смирненски" Брезово
  ПГ "Братя Ев. и Хр. Георгиев" Карлово
  ОУ "Г. Бенковски" Пловдив
  ОУ "В. Петлешков" Пловдив
  НУ "Кирил Нектариев" Пловдив
  ОУ "Н. Й. Вапцаров" Асеновград
  ОУ "Ст. Михайловски" Пловдив
  ОУ "Яне Сандански" Пловдив
  СОУ "Найден Геров" Пловдив
  ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Пловдив
  СТАРА ЗАГОРА  
  СОУ "Железник" Стара Загора
  ПМГ "Н. Обрешков" Казанлък
  СОУ  "Ив. Вазов" Стара Загора
  ОУ"Мати Болгария" Казанлък
  ПГ по Ветеринарна медицина Стара Загора
  ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Чирпан
  Г-я "Акад.Стайнов" Казанлък
  СОУ"М.Горки" Стара Загора
  СОУ"В.Левски" Стара Загора
  ОУ"Н.Вапцаров" Казанлък
  ПГБХТ Стара Загора
  ОУ"Св.П.Хилендарски" Казанлък
  ОУ"Г.Кирков" Казанлък
  СОУ"Хр.Ботев" Павел Баня
  ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Николаево
  ОУ"Чудомир" Казанлък
  ОУ"А.Страшимиров" Казанлък
  СОУ"Хр.Смирненски" Гурково
  ОУ"Кулата" Казанлък
  ОУ "Г.С.Раковски" Братя Даскалови
  ОУ"Хр.Ботев" Мъглиж
  ПГ по ресторантьорство Павел Баня
  ПГЛПТ Казанлък
  ПГСС Чирпан
  ПГ "Иван Хаджиенов" Казанлък
  Помощно училище "Любен Каравелов Стара Загора
  СОУ"Пейо Крачолов Яворов" Чирпан
  СМОЛЯН  
  ПМГ "В. Левски" Смолян
  ГПЧЕ "Иван Вазов" Смолян
  СОУ "Христо Ботев" Девин
  СОУ "Св. Княз Борис" с. Старцево общ. Златоград
  СОУ "В. Дечев" Чепеларе
  VІ ОУ "Иван Вазов" Смолян
  СОУ "Св.св. Кирил и Методий" Смолян
  ОУ "В. Левски" Златоград
  ПГИ "К. Маркс" Смолян
  СОУ "Св.св. Кирил и Методий" Смолян
  ХАСКОВО  
  ПГ по лека промишленост Хасково
  СОУ "Св. П. Халендарски" Хасково
  ГПЧЕ "Проф.д-р Асен Златаров" Хасково
  ОУ "Иван Вазов" Свиленград
  СОУ "Л. Каравелов" Димитровград
  ОУ "Иван Вазов" Харманли
  СОУ "Д-р Петър Берон" Тополовград
  ПГХХТ "Проф.д-р Асен Златаров" Димитровград
  ОУ "Христо Ботев", с. Крепост Димитровград
  ОУ "Иван Вазов" Симеоновград
  СОУ "Д. Маджаров" Маджарово
  Помощно у-ще - интернат "Стефан Василев" Свиленград
  Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности Хасково
  КЪРДЖАЛИ  
  ОУ "Васил Левски" Кърджали
  ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Кърджали
  ОПГ "Хр. Смирненски" Ардино
  СОУ "Хр. Ботев" с.Чорбаджийско
  СОУ "Хр. Ботев" с.Гулийка
  СОУ "Никола Й. Вапцаров" Момчилград
  СОУ "Отец Паисий" с.Кирково
  СОУ "Вл. Д. - Майстора" Кърджали
  СОУ "Кл. Охридски" Кърджали
  ПГЕЕ "К-н П. Войвода" Кърджали
  Начално у-ще "Христо Ботев" Ардино
  ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Падина
  ПАЗАРДЖИК  
  СОУ "Д.Гачев" Пазарджик
  СОУ "Св.св.Кирил и Методий" Велинград
  ПГИТ"Ал.Константинов" Велинград
  СОУ"Ал.Иванов - Чапай" Белово
  ОУ"М.Драгинов" с.Драгиново
  Г-я "Ив.Аксаков" Пазарджик
  СОУ "Кл.Охридски" Ракитово
  ОУ"Ст.Захариев" Пазарджик
  СПГ"Буров" Панагюрище
  VI ОУ"Л.Каравелов" Пазарджик
  VII ОУ "Хр.Ботев" Пазарджик
  ОУ "П.Славейков" Пещера
  ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Стрелча
  ПГХТ Пещера
  ОУ "20 април" Панагюрище
  ПГИМ Пазарджик
  СОУ "П.Берон" Пазарджик
  ЕГ"Б.Брехт" Пазарджик
  СОУ"Г.Брегов" Пазарджик
  МГ"К.Величков" Пазарджик
  ПГЛП Панагюрище
  СОУ"Хр.Ботев" Септември
  Помощно у-ще - интернат "Иван Вазов" Пазарджик
  Начално у-ще "П.Хилендарски" Стрелча
    Общо:
2008 година
1 Изпълнение на дренажна система за отводняване на спортна площадка  за полагане на изкуствена трева на обект СОУ "Н.Й.Вапцаров" гр.Момчилград
2 Цялостна подмяна на външна канализация - Разширение и реконструкция на ГКПП - Гюешево Гюешево
3 Ремонт на общински сгради - детски заведения на територията на район "Младост", включващ  вътрешен ремонт - АС, ВиК, ОВК, Електро; Ветикална планировка и цялостна подмяна на външна канализация гр.София
  Реконструкция на хранителен водопровод и главни клонове от вътрешна водопроводна мрежа с.Хайредин с.Хайредин
  Реконструкция на водопрововодна връзка от водохващане "Козарница" и изграждане на утаител гр. Чипровци гр. Чипровци
  Реконструкция на главни клонове във водоснабдителни зони гр. Оряхово - ЗОНА "А" и "Б" гр. Оряхово 

      


  Алфалекс Л ЕАД© Всички права запазени.